Tweede officiële zwemplek op Marken in voorbereiding

Vanaf half april 2018 vinden er regelmatig waterkwaliteitsmetingen plaats

 De Gemeente Waterland wil een tweede officiële zwemplek realiseren op Marken. Het betreft de locatie ten zuiden van de Vuurtoren. Hiervoor start de gemeente enkele kwaliteitsonderzoeken.

Vanaf half april 2018 vinden er regelmatig waterkwaliteitsmetingen plaats en wordt er een voorlopig zwemwaterprofiel opgemaakt. Hierin wordt aangegeven hoe de zwemplek moet worden ingericht en waar de begrenzing van het zwemwater komt.

De provincie Noord-Holland draagt financieel bij aan deze onderzoeken. Als de meetresultaten na twee jaar gunstig blijken te zijn, wijst de provincie de locatie aan tot officiële zwemplek. Dit heeft als voordeel dat op deze plek gedurende het zwemseizoen de waterkwaliteit structureel wordt gemeten door en op kosten van de waterbeheerder (Rijkswaterstaat Midden-Nederland). Mochten er problemen optreden met de waterkwaliteit dan worden inwoners hierover geïnformeerd.

Eerste zwemplek op Marken

De eerste zwemplek op Marken is gerealiseerd nabij de Marker haven.

Deze zwemplek werd op vrijdag 4 juli 2014 officieel geopend door Gedeputeerde Joke Geldhof.

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 5 april 2018

%d bloggers liken dit: