De sonderingen en boringen rond Marken vinden nog steeds plaats

De sonderingen en boringen rond Marken vinden nog steeds plaats In voorbereiding op dijkversterking van Marken
werkschip ´Merwedestreek´

De sonderingen en boringen rond Marken vinden nog steeds plaats In voorbereiding op dijkversterking van Marken

Rijkswaterstaat start in 2020 met de dijkversterking op Marken. In voorbereiding hierop wordt grondonderzoek uitgevoerd. Dit grondonderzoek wordt uitgevoerd op:

·         de kruin van de West- en Zuidkade, de kade rond de haven en de Rozewerf.

·         de agrarische percelen direct grenzend aan de dijk.

·         het Markermeer, de Gouwzee en in de haven.

Media maart 2018 werd hier reeds een start mee gemaakt. Vandaag is de redactie weer eens gaan kijken. Het werkschip ´Merwedestreek´ van het bedrijf Cornet Nautica B.V. uit Sleeuwijk lag langs de Zuidkade van Marken voor grondonderzoek.   Boorsma verricht geotechnisch onderzoek op Marken Rijkswaterstaat werkt samen met ingenieursbureau’s aan het ontwerpen van een nieuwe dijk voor de Zuid- en Westkade op Marken.

Ingenieursbureau Boorsma uit Drachten levert (samen met Wiertsema & Partners uit Tolbert) hiervoor belangrijke input door geotechnisch onderzoek te verrichten om het inzicht in de ondergrond op Marken te vergroten. Er worden meer dan 100 sonderingen en boringen gemaakt op- en langs de Zuid- en Westkade, zowel te land als vanaf het water. Van de grondmonsters worden geotechnische parameters bepaald die belangrijk zijn voor het ontwerp van de nieuwe dijk.   Sonderingen en boringen Het grondonderzoek bestaat uit het uitvoeren van sonderingen en boringen.

Voor een sondering wordt een metalen staaf met kracht in de grond gedreven. De kracht die nodig is om de staaf de grond in te drijven bepaald de draagkracht.   Bij boringen worden met behulp van een grondboor grondmonster genomen uit diepere grondlagen. Deze grondmonsters genomen die in een laboratorium nader onderzocht.

De sonderingen en boringen worden uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de eigenschappen en de dikte van de verschillende grondlagen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van sondeerapparatuur en boorwagens. Op het water worden de werkzaamheden uitgevoerd vanaf een werkschip. In verband met de geringe afmetingen en belastbaarheid van de dijk wordt gebruik gemaakt van materieel met beperkte afmetingen en gewicht. In totaal worden er op ca. 130 locaties (land en water) werkzaamheden uitgevoerd.

Deze diashow vereist JavaScript.

Bron: PepProductions, dinsdag 17 april l 2018

%d bloggers liken dit: