CDA, GroenLinks, PvdA en D66 sluiten coalitieakkoord in Waterland

CDA, GroenLinks, PvdA en D66 sluiten coalitieakkoord in Waterland
CDA, GroenLinks, PvdA en D66 sluiten coalitieakkoord in Waterland

CDA, GroenLinks, PvdA en D66 sluiten coalitieakkoord in Waterland

De onderhandelende partijen in Waterland, CDA, GroenLinks, PvdA en D66, zijn eruit. Zij gaan de komende vier jaar met elkaar bouwen aan een toekomstbestendig, duurzaam en sociaal Waterland.

De afgelopen weken heeft het CDA Waterland, als grootste partij, het voortouw genomen voor intensieve onderhandelingsgesprekken met GroenLinks, PvdA en D66. Dit heeft geresulteerd in een concept-coalitieakkoord.   Belangrijke thema’s in het conceptakkoord zijn financiën, bouwen, zorg en welzijn, duurzaamheid en energietransitie, bereikbaarheid en economie. Het is een akkoord op hoofdlijnen, want de forse overschrijdingen op de begroting van de gemeente Waterland maken dat het niet wenselijk is om een gedetailleerd akkoord op te stellen, met kostbare investeringen. Eerst brengen wij de financiële situatie van de gemeente weer op orde.

De coalitiepartijen zijn tevreden met de uitkomst en hebben vertrouwen in een vruchtbare samenwerking voor de komende vier jaar. De partijen leggen volgende week het conceptcoalitieakkoord voor aan hun leden. Naar verwachting zal het debat over het coalitieakkoord en de installatie van de nieuwe wethouders plaatsvinden op dinsdagavond 15 mei.

Bron: CDA Waterland, maandag 30 april 2018

%d bloggers liken dit: