CWW verdeelt € 20.000 onder 29 maatschappelijke initiatieven

CWW verdeelt € 20.000 onder 29 maatschappelijke initiatieven Coöperatie Windenergie Waterland (CWW)
Voorzitter Wouter Tillemans aan het woord in het Mirror Paviljoen

CWW verdeelt € 20.000 onder 29 maatschappelijke initiatieven Coöperatie Windenergie Waterland (CWW)

Voorzitter Wouter Tillemans aan het woord in het Mirror Paviljoen   De Coöperatie Windenergie Waterland (CWW) stelt elk jaar een bedrag van ongeveer € 20.000,= beschikbaar voor allerlei initiatieven en activiteiten in de gemeenten Waterland en Edam-Volendam. In het ‘Mirror Paviljoen’ in Monnickendam werden de sponsorbijdragen afgelopen donderdag 17 mei uitgereikt.

De molens bij ‘de Nes’ maken winst, en de coöperatie verdeelt dat onder de ‘Stichting Duurzaam Waterland’, die dat geld gebruikt om “het gebruik en bewustzijn van duurzame energie in de gemeenten Waterland en Edam-Volendam te bevorderen”. Verder stelt de CWW elk jaar een sponsorbedrag beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven. In het ‘Mirror Paviljoen’ was dat laatste aan de beurt. Maar liefst meer dan 42 aanvragen waren bij het sponsorcomité binnengekomen en daarvan zijn er 29 toegekend.

Voorzitter Wouter Tillemans opende de avond met een kort verhaal over de CWW en de toekomst. Daarna was het woord aan het comité. Dat bestond uit Hans Mars en Petra Meijssen en zij hebben de dankbare taak het geld zo goed mogelijk te verdelen. Maar het is meer dan leuk geld geven. De projecten en initiatieven moeten bijdragen aan het maatschappelijk welzijn en een positieve impuls geven aan het sociaal cultureel leven in genoemde gemeenten. De organisaties moeten voor iedereen toegankelijk zijn en geen winstoogmerk hebben.

Op Marken vielen de volgende acht organisaties ‘in de prijzen’:

Stichting AED Marken-Uitdam

Sportvereniging Marken

Stichting Eilandraad Marken

IJsclub Marken

Christelijke muziekvereniging ‘Juliana’

Dorpshuis ‘Het Trefpunt’

Christelijk Gemengd Koor ‘Marcantat’

Stichting Speeltuin Marken

Deze diashow vereist JavaScript.

Complete lijst met gehonoreerde sponsorbijdrage 2018 in pdf

www.CWWaterland.nl 

Bron: PepProductions, vrijdag 18 mei 2018

%d bloggers liken dit: