Minister tekent voor einde vast waterpeil IJsselmeer & Markermeer

Minister tekent voor einde vast waterpeil IJsselmeer & Markermeer
Minister tekent voor einde vast waterpeil IJsselmeer & Markermeer

Minister tekent voor einde vast waterpeil IJsselmeer & Markermeer

Precies honderd jaar na de start van de Zuiderzeewerken ondertekende minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag een nieuw Peilbesluit voor het IJsselmeergebied. Daarmee komt een einde aan het vaste waterpeil.

Tot nu toe werden het IJsselmeer en het Markermeer in de zomer op een vast niveau van 20 centimeter onder NAP gehouden. Vanaf volgend jaar wordt dat in het voorjaar 10 centimeter hoger en aan het einde van de zomer 10 centimeter lager. In de winter blijft het streefpeil net als nu 40 centimeter onder NAP.

Het flexibele peil is volgens de minister nodig om ook in de toekomst over voldoende zoetwater te kunnen beschikken. Ze noemt het IJsselmeer ”een onmisbare waterbron voor bijna een derde van Nederland”.

Door het veranderende klimaat worden de zomers steeds droger en worden we steeds afhankelijker van het water van het IJsselmeer, aldus Van Nieuwenhuizen. Door te werken met een flexibel waterpeil kan er nu extra water worden vastgehouden, zodat ook in tijden van droogte voldoende zoetwater beschikbaar blijft. Volgens de minister gaat het om een extra buffer van 400 miljoen kuub.

Afsluiting Zuiderzee

De bewindsvrouw sprak vanmorgen in Lelystad op een congres over de Zuiderzeewet, die precies honderd jaar geleden in het Staatsblad werd gepubliceerd. De wet regelde de afsluiting van de Zuiderzee en de drooglegging van de polders.

Ze complimenteerde alle betrokkenen in het IJsselmeergebied, waaronder provincies, waterschappen, gemeenten en recreatieondernemers. ”Ze hebben met elkaar de soms sterk uiteenlopende belangen bij elkaar gebracht, zodat ik nu een besluit kan nemen waarvan iedereen beter wordt. We krijgen een sterkere natuur, betere recreatievoorzieningen én een toekomstbestendige zoetwatervoorziening”.

Over de uitvoering van het Peilbesluit worden nog aanvullende afspraken gemaakt. Die moeten er voor zorgen dat de regionale watervoorziening, de aan- en afvoer van water en de waterpeilen van aangrenzende polders en meren goed op elkaar afgestemd blijven.

Pleziervaart

Vanuit het Deltafonds stelt Van Nieuwenhuizen 12,1 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die de pleziervaart in het IJsselmeergebied bevorderen. Van dit geld worden bijvoorbeeld de toegangsgeulen naar jachthavens verdiept. Brancheorganisatie HISWA zei eerder te vrezen dat de peilverhoging negatief uitpakt voor de watersport.   Het nieuwe Peilbesluit vervangt het oude Peilbesluit uit 1992, waarin stond dat Rijkswaterstaat als beheerder een vast waterpeil moest aanhouden. De waterstand wordt geregeld via pompen en spuisluizen in de Afsluitdijk.

Bron: H2O Waternetwerk, donderdag 14 juni 2018

%d bloggers liken dit: