Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied ligt zes weken ter inzage

Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied ligt zes weken ter inzage Van dinsdag 19 juni 2018 tot en met maandag 30 juli 2018
Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied ligt zes weken ter inzage Van dinsdag 19 juni 2018 tot en met maandag 30 juli 2018

Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied ligt zes weken ter inzage Van dinsdag 19 juni 2018 tot en met maandag 30 juli 2018

Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied

Het project bevindt zich in fase 3. U kunt beroep instellen tegen het peilbesluit IJsselmeergebied van 19 juni tot en met 30 juli 2018.

Fase 1 Afgerond – Zienswijze indienen op notitie reikwijdte en detailniveau

Fase 2 Afgerond – Zienswijze indienen op ontwerppeilbesluit en milieueffectrapport

Fase 3 Beroep instellen tegen het peilbesluit

Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de zoetwatervoorraad in het IJsselmeergebied op peil te houden. In plaats van een vast zomerpeil komt er een peil met een bandbreedte waarbinnen het peil mag fluctueren. Om dit mogelijk te maken werkt Rijkswaterstaat aan een nieuw peilbesluit. Rijkswaterstaat geeft hiermee uitvoering aan de Deltabeslissing IJsselmeergebied.

Peilbesluit

Om de zoetwatervoorziening te kunnen garanderen en om goed te kunnen inspelen op klimaatverandering, heeft de minister in 2015 gekozen voor het invoeren van een flexibel peilbeheer (Deltabeslissing 2015). Het nieuwe peilbesluit IJsselmeergebied regelt dit flexibele peilbeheer voor het Markermeer en IJsselmeer. Het vaste zomerpeil wordt vervangen door een bandbreedte waarbinnen het peil mag fluctueren. Wanneer een periode van droogte aanbreekt, kan een buffervoorraad de regio voorzien van voldoende zoet water.

Planning

Wanneer: Wat: 2018 – 2021 Uitwerking peilbesluit in peilbeheer 2022 Flexibel peilbeheer volledig in werking

Meer informatie Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Alle informatie op de website van Rijkswaterstaat

Alle informatie op het platform Participatie

Bron: Rijkswaterstaat, maandag 18 juni 2018

%d bloggers liken dit: