naar Marker Nieuws indexpagina
Enorme drukte tijdens hulp bij inschrijving Woningnet en Woonmatch
Inloopochtend in dorpshuis 'Het Trefpunt'
 
Zaterdag 16 maart 2019 faciliteerde de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) met vier personen een tweede inloopochtend om iedereen die dat nodig had te helpen bij het op een goede manier inschrijven bij Woningnet en Woonmatch.

De aanloop was enorm, zoveel zelfs dat er mensen in de loop van de ochtend helaas onverrichter zake naar huis moesten omdat hulp in de tijdspanne van 10.00 tot 13.00 uur niet zou lukken. Deze mensen worden in de loop van komende week gebeld door de vrijwilligers van de Eilandraad voor een afspraak.

Vanwege de enorme drukte hebben wij besloten om nog minimaal één inloopochtend te plannen, maar dan wel met aanmelding van te voren zodat we in tijdsblokken kunnen werken en mensen niet meer zo lang hoeven te wachten of onverrichter zaken naar huis moeten.

In het rondschrijven van de Eilandraad van april 2019, wordt een nieuwe datum bekend gemaakt.
 
 www.woonmatchwaterland.nl 
 www.woningnetregioamsterdam.nl 
 Inschrijven 
 Inschrijven 
Kosten: gratis Kosten: éénmalig € 50,= / € 8,= per jaar
 Stappenplan 'senioren'   Stappenplan 'jongeren / starters' 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, zondag 17 maart 2019

naar Marker Nieuws indexpagina