naar Marker Nieuws indexpagina
Voorgestelde locaties ondergrondse afvalcontainers Marken en M'dam
Na de zomervakantie volgt bewoners/info avond
Gaat bovenstaande binnenkort tot het verleden behoren?
 
De gemeente Waterland heeft enige tijd geleden de inwoners van de kernen van Marken en Monnickendam een brief gestuurd met daarin het voorstel om ondergrondse afvalcontainers te plaatsen voor het gescheiden inzamelen van afval, in plaats van het ophalen van de plastic afvalzakken.
 
Tot nu toe worden restafval en PMD in deze kernen in zakken verzameld. De nadelen hiervan zijn bekend; de zakken kunnen kapot gaan en gaan stinken, de zakken op straat zijn geen fraai gezicht en gescheurde zakken geven zwerfafval.
Door het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers verwacht de gemeente niet alleen een verbetering van het inzamelsysteem maar ook dat het percentage afvalscheiding gaat stijgen. De moderne ondergrondse afvalcontainers zijn 24 uur per dag beschikbaar, de capaciteit is vijf maal vergroot door een perseenheid en een meldsysteem zorgt ervoor dat de container op tijd geleegd wordt. Bovendien komt er door de afvaleilanden geen rommel meer op straat en wordt het straatbeeld niet meer ontsierd door afvalzakken.
 
Voorgestelde locaties aangepast en er komt een bewonersavond
In overleg met de Stichting Eilandraad Marken stelde de gemeente voor Marken drie locaties voor en voor de kern van Monnickendam werden vier locaties voorgesteld. De gemeente heeft op haar voorstellen vanuit Monnickendam 80 reacties ontvangen en vanuit Marken 20. De gemeente neemt de reacties van bewoners serieus en waar mogelijk worden de voorstellen aangepast. In Monnickendam worden de locaties t Prooijen en Oude Zijds Burgwal daarom aangepast. Voor zowel de kern Monnickendam als Marken organiseert de gemeente na de zomervakantie een bewoners/info avond. Dan kunnen bewoners de plannen inzien, met medewerkers in gesprek gaan en hun mening geven. Na deze raadpleging van de bewoners neemt het college een besluit over de ondergrondse afvalcontainers.
 
Voordelen van ondergrondse afvalcontainers
Als het college besluit om door te gaan met de locaties dan betekent dat een verbeterde service omdat 24 uur per dag afval (gescheiden) weggebracht kan worden. Er worden dan geen zakken restafval en PMD meer opgehaald. Bewoners die nu mini-containers gebruiken kunnen daarmee doorgaan of overstappen op het zelf wegbrengen naar de ondergrondse containers. Bewoners die nu geen mini-containers hebben kunnen daar alsnog op overstappen, deze minicontainers worden wel regelmatig geleegd.
 
 Aanvragen afvalcontainer 
 
 
Voorgestelde Marker locaties voor ondergrondse containers
(zie kaartje)

*
Dorpshuis Het Trefpunt, aanpassing huidige locatie. De huidige ondergrondse betonputten worden door grotere put-
ten vervangen, behalve restafval kan dan ook PMD aangeboden worden.

* Walandweg hoek Zereiderpad (Kerkbuurt), een nieuwe locatie, goed bereikbaar.

* Kruisbaakweg voor parkeerterrein of bij Boxenring, een nieuwe locatie, goed bereikbaar.

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 11 juli 2019

naar Marker Nieuws indexpagina